Uppsatstävling

Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.

Pristagarna utses av en jury som består av ledamöter från Rådet för forskningsfrågor och medarbetare från Konkurrensverket. 

Den sammanlagda prissumman är 100 000 kronor och de vinnande uppsatserna publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Även uppgifter om namn, uppsatstitel, handledare och vid vilken institution som pristagarna studerar publiceras på webbplatsen.

Uppsatsvinnarna ges också möjlighet att presentera sin uppsats för Konkurrensverkets medarbetare.

Observera att vinnarna betalar eventuell vinstskatt på prissumman.

Vilka uppsatser kan delta i tävlingen?

Uppsatserna ska behandla olika aspekter på konkurrensrelaterade frågor inom konkurrensrätt eller konkurrensekonomi, samt frågor om offentlig upphandling, till exempel:

  • Marknaders funktionssätt
  • Effekter av konkurrensbegränsningar
  • Analys av förvärv, karteller eller missbruk av dominerande ställning
  • Upphandlingsrelaterade frågor
  • Svensk och internationell konkurrensrätt
  • Konsumenters påverkan på konkurrensen
  • Innovationsupphandling
  • Osund strategisk anbudsgivning
  • Ytterligare förslag på uppsatsämnen 

För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng.

Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2019–31 augusti 2020. 

Uppsatserna skickas in av institutionsföreståndaren eller handledaren

Uppsatserna ska sändas in i elektronisk form av institutionsföreståndaren eller handledaren. Varje institution får delta med max 5 uppsatser.

Uppsatsförfattarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress ska finnas med i e-brevet. Institutionens namn ska också anges i e-brevet.

Skriv inte författarens eller skolans namn i sidhuvud eller sidfot i uppsatsen. Vi bedömer alla uppsatser anonymt, så skriv uppgifterna endast på titelsidan (första sidan) i uppsatsen.

Uppsatserna skickas till konkurrensverket@kkv.se med rubriken ”Uppsatstävling 2020” senast den 15 september 2020.

Offentlighetsprincipen

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att till exempel brev och e-postmeddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Om du vill delta i uppsatstävlingen och bidraget skickas in till Konkurrensverket innebär det ett medgivande till att uppsatsskrivarens och handledarens personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter om namn, handledare och institution för vinnande bidrag publiceras på webbplatsen.

Läs mer om hur Konkurrensverket behandlar personuppgifter

Mer information

Ytterligare information lämnas av Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75, annika.sandberg@kkv.se eller Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se   

Mer om uppsatstävlingen
1995 tävlades det för första gången i juridikklassen. Två år senare tillkom klassen nationalekonomi. Sedan 2003 är det möjligt för studenter i företagsekonomi eller andra ämnen med anknytning till konkurrens- eller upphandlingsfrågor att vara med i tävlingen.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: