Sök forskningsbidrag

Här kan du läsa mer om vilka projekt som kan få stöd, vem som kan söka och hur du gör för att söka forskningsbidrag från Konkurrensverket.

Vilka projekt kan få stöd?

Vi stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Även deltagande i eller anordnande av seminarier och konferenser kan berättiga forskningsanslag. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. För fleråriga projekt beviljas finansiering i maximalt tre år.

Vi välkomnar ansökningar om projekt som berör marknaders funktionssätt, effekter av konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet inom offentlig sektor, upphandlingsfrågor och marknader där regelreformering sker eller har skett.

Även andra forskningsområden som rör konkurrens och upphandling kan beviljas anslag. Vi gör en individuell bedömning av alla ansökningar som vi får in.

Konkurrensverket kan i enskilda fall behöva reducera sökta belopp. I sådana fall tas kontakt med sökanden.

Se listan med pågående och slutförda forskningsprojekt med finansiering från Konkurrensverket.

Vem kan söka?

För att få stöd ska den sökande (huvudansvarig bidragsmottagare) ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande, och finnas på högskola, universitet eller forskningsinstitut (anslagsförvaltande organ). För doktorander måste ansvarig handledare stå som sökande.

Vi stödjer i första hand projekt som inte till en övervägande del får stöd från andra källor.

Ansökningarna bör gälla anslag till enskilda specificerade projekt eller program, men inte till institutioner eller liknande.

Fyll i ansökningsblanketten

För att ansöka om forskningsmedel fyller du i blanketten som finns under relaterade länkar till höger. Ansökningsblanketten med bilagor (projektbeskrivning, CV m.m.) skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se senast 1 februari.

Offentlighetsprincipen

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att till exempel brev och e-postmeddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen.

Läs mer om hur Konkurrensverket behandlar personuppgifter

Frågor om forskningsbidrag

Har du frågor angående ansökningsförfarandet för forskningsmedel hör av dig till Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03,

Relaterad information

Senast uppdaterad: