Innehåll på sidan

Ystads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 74/2021, obligatorisk ansökan om att Ystads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-01-29

Konkurrensverket yrkar på 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Enligt Konkurrensverket har Ystads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skolskjuts trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ystads kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Utbildning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 74/2021

Årtal

2021