Innehåll på sidan

Ystads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 74/2021, obligatorisk ansökan om att Ystads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-01-29

Konkurrensverket yrkar på 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Enligt Konkurrensverket har Ystads kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende skolskjuts trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2022-04-01
(1114-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Ystads kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 90 000 kronor.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Ystads kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Utbildning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 74/2021

Årtal

2021