Innehåll på sidan

Västtrafik AB

Här kan du ta del av ärende dnr 373/2020, obligatorisk ansökan om att Västtrafik AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2020-06-23
(dnr 373/2020)

Konkurrensverket yrkar på 10 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Västtrafik AB brutit mot LOU genom att ingå avtal trots att förvaltningsrätten i ett interimistiskt beslut förordnat att avtalet inte fick fullgöras. Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade senare i en dom att avtalet får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet varit uppfyllda.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2020-09-28
(3682-20)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Västtrafik AB ska betala en upphandlingsskadeavgift om 10 000 kronor.

Västtrafik AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 373/2020

Årtal

2020