Innehåll på sidan

Västmanlands tingsrätt

Här kan du ta del av ärende dnr 733/2021, frivillig ansökan om att Västmanlands tingsrätt ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-12-03
(Dnr 733/2021)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Västmanlands tingsrätt ska betala 80 000 (åttiotusen) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Västmanlands tingsrätt

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 117/2021

dnr 733/2021

Årtal

2021