Innehåll på sidan

Västerås stad

Här kan du ta del av ärende dnr 57/2022, tillsynsbeslut angående Västerås stad.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Tillsynsbeslut

2023-05-11
(Dnr 57/2022)

Västerås kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att inte annonsera sina köp av läkarkonsulttjänster till elevhälsan under 2021. Då förutsättningar för detta saknades, utgör det en otillåten direktupphandling. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får nu Västerås kommun kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Västerås stad

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 57/2022

Årtal

2023