Innehåll på sidan

Uddevalla kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 457/2022, frivillig ansökan om att Uddevalla kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-06-22
(Dnr 457/2022)

Konkurrensverket yrkar på 50 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Uddevalla kommun brutit LOU genom att utan föregående annonsering ingå ett avtal avseende totalkostnadskalkyl och klimatpåverkanskalkyl inom ramen för en förstudie avseende förutsättningarna för att uppföra ett nytt stadshus i kommunen.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Uddevalla kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 457/2022

dnr 695/2021

Årtal

2021