Innehåll på sidan

Trelleborgs kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 253/2020, obligatorisk ansökan om att Trelleborgs kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2020-04-24
(dnr 253/2020)

Konkurrensverket yrkar på 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Trelleborgs kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende mattransporter trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2020-08-31
(5032-20)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Trelleorgs kommun ska betala en upphandlingsavgift om 60 000 kronor.

Trelleborgs kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 253/2020

Årtal

2020