Innehåll på sidan

Tranås kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 71/2023, tillsynsbeslut angående Tranås kommun – anskaffning av kommunikationstjänster.

Tillsynsbeslut

2023-09-15
(Dnr 71/2023)

Konkurrensverket har granskat Tranås kommuns anskaffning av kommunikationstjänster under 2022 och funnit brister som avsett dels en felaktig tillämpning av undantaget för intern upphandling i 3 kap. 12 § LOU vad gäller kontrollkriteriet, dels avsaknad av dokumentation avseende de aktuella anskaffningarna. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får Tranås kommun kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Tranås kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 71/2023

Årtal

2023