Innehåll på sidan

Tolkförmedling Väst

Här kan du ta del av ärende dnr 805/2023, frivillig ansökan om att Tolkförmedling Väst ska betala upphandlingsskadeavgift – tolktjänster.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-11-27
(Dnr 805/2023)

Konkurrensverket yrkar på 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tolkförmedling Väst (TFV) brutit mot LOU genom att ingå avtal om tolktjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2024-03-20
(13460-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Tolkförmedling Väst ska betala 350 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Tolkförmedling Väst

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 805/2023

Årtal

2023