Innehåll på sidan

Tibro kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 397/2024, frivillig ansökan om att Tibro kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-05-27
(Dnr 397/2024)

Konkurrensverket yrkar på 1 900 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Tibro kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om skolskjuts utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Tibro kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 397/2024

Årtal

2024