Innehåll på sidan

Sundbybergs stads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 75/2021, obligatoriska ansökan om att Sundbybergs stads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-01-29

Konkurrensverket yrkar på 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Sundbybergs stad brutit mot LOU genom att ingå avtal om lokalvård utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades. Avtalet fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-05-20
(2118-21)

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Sundbybergs stad ska betala 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom, mål nr 2118-21

Sundbybergs stads kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 75/2021

Årtal

2021