Innehåll på sidan

Sundbybergs stads kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 422/2022, obligatoriska ansökan om att Sundbybergs stads kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-06-09
(Dnr 422/2022)

Konkurrensverket yrkar på 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 18283-21) har fastställt att ett avtal om lokalvård som har ingåtts mellan Sundbybergs stads kommun och Miljöpalatset AB får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet var uppfyllda.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-02-07
(11928-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Sundbybergs stad ska betala 750 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Sundbybergs stads kommun

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 422/2022

Årtal

2022