Innehåll på sidan

SRV Återvinning AB

Här kan du ta del av ärende dnr 724/2022, frivillig ansökan om att SRV Återvinning AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-11-03
(Dnr 724/2022)

Konkurrensverket yrkar på 1 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har SRV Återvinning brutit mot LOU genom att ingå avtal om leverans av matavfallspåsar utan föregående annonsering, trots att förutsättningar för detta saknades.

Ta del av ansökan upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-09-12
(21691-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att SRV Återvinning ska betala 1 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

SRV Återvinning AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 724/2022

dnr 789/2021

Årtal

2022