Innehåll på sidan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 233/2023, obligatorisk ansökan om att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-03-24
(Dnr 233/2023)

Konkurrensverket yrkar på 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 2308-21) har fastställt att ett avtal om skolskjuts mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och AB Trendtaxi får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-09-12
(1151-23 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 233/2023

dnr 642/2022

Årtal

2023