Innehåll på sidan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 233/2023, obligatorisk ansökan om att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan där avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-03-24
(Dnr 233/2023)

Konkurrensverket yrkar på 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 2308-21) har fastställt att ett avtal om skolskjuts mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och AB Trendtaxi får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 233/2023

dnr 642/2022

Årtal

2023