Innehåll på sidan

Skellefteå Kraft AB

Här kan du ta del av ärende dnr 775/2023, frivillig ansökan om att Skellefteå Kraft AB ska betala upphandlingsskadeavgift – styr- och samverkansmodell.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-11-17
(Dnr 775/2023)

Konkurrensverket yrkar på 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå Kraft AB (SKAB) brutit mot LUF genom att ingå ramavtal om att driva, etablera, styra och utbilda enligt styr- och samverkansmodellen pm3 utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2024-04-29
(1913-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Skellefteå Kraftaktiebolag ska betala 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Skellefteå Kraft AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 775/2023

Årtal

2023