Innehåll på sidan

Skellefteå Kraft AB

Här kan du ta del av ärende dnr 775/2023, frivillig ansökan om att Skellefteå Kraft AB ska betala upphandlingsskadeavgift – styr- och samverkansmodell.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-11-17
(Dnr 775/2023)

Konkurrensverket yrkar på 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Skellefteå Kraft AB (SKAB) brutit mot LUF genom att ingå ramavtal om att driva, etablera, styra och utbilda enligt styr- och samverkansmodellen pm3 utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Skellefteå Kraft AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 775/2023

Årtal

2023