Innehåll på sidan

Region Västernorrland

Här kan du ta del av ärende dnr 296/2023, frivillig ansökan om att Region Västernorrland ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-04-27
(Dnr 296/2023)

Konkurrensverket yrkar på 700 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Västernorrland brutit mot lagen om upphandling av koncessioner (LUK) när de ingått avtal om förlängning av en tjänstekoncession för drift av restaurang och café på Sundsvalls sjukhus utan föregående annonsering. Det saknades förutsättningar att ingå avtalet utan annonsering. Avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Västernorrland

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Hotell, restaurang och konferens

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 296/2023

Årtal

2023