Innehåll på sidan

Region Skåne

Här kan du ta del av ärende dnr 291/2023, tillsynsbeslut angående Region Skåne.

Tillsynsbeslut

2023-12-05
(Dnr 291/2023)

Region Skåne har agerat i strid med lagen om valfrihetssystem (LOV) när de inte erbjuder ett ickevalsalternativ i sitt valfrihetssystem för psykoterapi.

I ett tillsynsbeslut kritiserar Konkurrensverket regionens agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Region Skåne

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 291/2023

Årtal

2023