Innehåll på sidan

Region Blekinge

Här kan du ta del av ärende dnr 682/2020, Region Blekinge.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuella brister i kommunens agerande.

Tillsynsbeslut

2021-10-26
(dnr 682/2020)

Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Region Blekinge som har köpt konsulttjänster i samband med byggandet av nya sjukhusbyggnader. Eftersom avtalen om konsulttjänster översteg gränsen för direktupphandling, och en annonsering enligt upphandlingsrelgerna skulle ha gjorts, har Region Blekinge gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Region Blekinge har inte heller dokumenterat inköpen enligt lagen om offentlig upphandling och har därmed brustit i den så kallade dokumentationsplikten.

Ta del av tillsynsbeslutet

Region Blekinge

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 682/2020

Årtal

2020