Innehåll på sidan

Polismyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 675/2021, Polismyndigheten.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-05-11
(dnr 358/2022)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 (en miljon tvåhundratusen) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2022-12-01
(9813-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Kammarrätten

2023-04-13
(7456-22)

Kammarrätten avslår Polismyndighetens överklagande och beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av kammarrättens dom

Polismyndigheten

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 675/2021

dnr 358/2022

Årtal

2022