Innehåll på sidan

Örebro Läns Flygplats AB

Här kan du ta del av ärende dnr 600/2022, frivillig ansökan om att Örebro Läns Flygplats AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring tekniska skäl.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-09-09
(Dnr 600/2022)

Konkurrensverket yrkar på 1 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Örebro Läns Flygplats AB brutit mot LOU genom att ingå avtal om marknadsföringstjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningar för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan upphandlingsskadeavgift

Örebro Läns Flygplats AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 600/2022

dnr 763/2021

Årtal

2021