Innehåll på sidan

Mölndals kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 239/2023, frivillig ansökan om att Mölndals kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2023-03-28
(Dnr 239/2023)

Konkurrensverket yrkar på 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Mölndals kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal med en leverantör avseende moduler för stödbehovsmätning. Eftersom förutsättningar för att ingå avtal utan föregående annonsering saknades utgör det ingångna avtalet en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-05-08
(3600-23)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Mölndals kommun ska betala 220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Mölndals kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 239/2023

dnr 566/2022

Årtal

2023