Innehåll på sidan

Mälarenergi AB

Här kan du ta del av ärende dnr 770/2021, frivillig ansökan om att Mälarenergi AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om väsentlig ändring.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-12-17
(Dnr 770/2021)

Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Mälarenergi AB har brutit mot LUF genom att ingå avtal om konsulttjänster för strategi- och organisationsutveckling, förändringsledning, strategiskt och praktiskt stöd vid förändringar, verksamhetsutveckling och processutveckling utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Mälarenergi AB

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 302/2021

dnr 770/2021

Årtal

2021