Innehåll på sidan

Lerums kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 636/2017, frivillig ansökan om att Lerums kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2017-12-01
(Dnr 636/2017)

Konkurrensverket yrkar på
3 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Lerums kommun brutit mot LOU genom att ingå ett avtal om uppförande av 30 lägenheter utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2018-05-03
(5384-14)

Förvaltningsrätten bifaller delvis Konkurrensverkets talan och dömer Lerums kommun att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Lerums kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 636/2017

Årtal

2017