Innehåll på sidan

Hjo kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 712/2021, tillsynsbeslut angående Hjo kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Tillsynsbeslut

2023-05-05
(Dnr 712/2021)

Hjo kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att inte annonsera sina återkommande köp av entreprenadtjänster. Köpen uppgår till drygt 5,6 miljoner kronor. Kommunen har inte heller dokumenterat köpen enligt dokumentationsplikten. I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får nu Hjo kommun kritik för sitt agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Hjo kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 712/2021

Årtal

2023