Innehåll på sidan

Bromölla kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 749/2021, frivillig ansökan om att Bromölla kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, vägledande i fråga om tillämpligheten av det så kallade Hamburg-undantaget.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-12-13
(dnr 749/2021)

Konkurrensverket yrkar på 110 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Bromölla kommun brutit mot LOU genom att ingå avtal om tjänster för it, kommunikation, avfallskompetens, kundtjänst, ekonomi, projektledning samt övergripande analys utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 749/2021

Bromölla kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 346/2021

dnr 749/2021

Årtal

2021