Innehåll på sidan

Bromölla kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 346/2021, Bromölla kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, vägledande i fråga om tillämpligheten av det så kallade Hamburg-undantaget.

Bromölla kommun

Ärendet rör

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 346/2021

Årtal

2021