Innehåll på sidan

Bodens kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 551/2021, frivillig ansökan om Bodens kommun ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-09-10
(dnr 551/2021)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Bodens kommun ska betala 7 000 000 (sju miljoner) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Bodens kommun

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 551/2021

dnr 610/2020

Årtal

2021