Innehåll på sidan

Aktiebolaget Bostäder i Borås

Här kan du ta del av ärende dnr 394/2024, frivillig ansökan om att Aktiebolaget Bostäder i Borås ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2024-05-24
(Dnr 394/2024)

Konkurrensverket yrkar på 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Aktiebolaget Bostäder i Borås har brutit mot LOU genom att ingå avtal om konsulttjänster utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Aktiebolaget Bostäder i Borås

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 394/2024

Årtal

2024