Innehåll på sidan

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 1 januari 2020–31 december 2021

På den här sidan kan du ta del av de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU

Gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 139 000 1 427 377
Övriga upphandlande myndigheter 214 000 2 197 545
Direktupphandlingsgräns   615 312

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   615 312

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   615 312
     
Välfärdstjänster (bilaga 2 a)    
Samtliga upphandlande myndigheter 750 000 7 701 675
Direktupphandlingsgräns   2 156 469

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF

Gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter 1 000 000 10 268 900
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS

Gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 428 000 4 395 089
Direktupphandlingsgräns   1 142 723

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK

Gällde under perioden 1 januari 2020–31 december 2021.

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 350 000 54 938 615
Direktupphandlingsgräns   2 746 930