Innehåll på sidan

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 1 januari 2022–31 december 2023

På den här sidan kan du ta del av de tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gällde under perioden 1 januari 2022–31 december 2023.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU

Tröskelvärdena 1 januari 2022–31 december 2023.

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 140 000 1 456 476
Övriga upphandlande myndigheter 215 000 2 236 731
Direktupphandlingsgräns   700 000

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande myndigheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   700 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Samtliga upphandlande myndigheter   7 802 550
Direktupphandlingsgräns   7 802 550

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF

Tröskelvärdena 1 januari 2022–31 december 2023.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2)
Upphandlande enheter   10 403 400
Direktupphandlingsgräns   10 403 400

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUFS

Tröskelvärdena 1 januari 2022–31 december 2023.

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Byggentreprenader
   
Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS (B-tjänster)
Upphandlande myndigheter och enheter 431 000 4 483 865
Direktupphandlingsgräns   1 200 000

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK

Tröskelvärdena 1 januari 2022–31 december 2023.

Bygg- och tjänstekoncessioner Euro SEK
Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   2 799 554

Koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3)


Upphandlande myndigheter och enheter 5 382 000 55 991 099
Direktupphandlingsgräns   2 799 554