Om Konkurrensverket

På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader".

Till nytta för konsumenter, det allmänna och marknadens aktörer

Vårt uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och att ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete inom våra områden. Vi sprider också information och ökar kunskapen om upphandling och konkurrens.

Läs mer om Konkurrensverkets uppdrag
Läs mer om Konkurrensverkets internationella arbete

Hör av dig till oss

Du kan vända dig till oss med frågor om upphandlingar och konkurrens – vi hjälper dig gärna. För oss är det också viktigt att få hjälp och vi tar varje år emot tusentals tips om överträdelser inom konkurrensområdet eller när det gäller offentliga upphandlingar. Hör av dig till oss!

Kontakta Konkurrensverket

Relaterad information