Innehåll på sidan

Konkurrensverkets anslagstavla

Det här är Konkurrensverkets officiella anslagstavla. Här anslås anställningsbeslut och vissa andra tillkännagivanden. Anslagen finns även tillgängliga i receptionen på Konkurrensverkets kontor på Ringvägen 100, Stockholm.

Andra tillkännagivanden

Inga andra tillkännagivanden publicerade.


Anställningsbeslut

 • Ekonom
  Diarienummer: A 93/2023
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 7 maj. Tas bort den 28 maj 2024.
 • Ekonomer under sommaren, 3 anställda
  Diarienummer: A 24/2024
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 30 april. Tas bort den 21 maj 2024.
 • Erfaren jurist
  Diarienummer: A 92/2023
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 30 april. Tas bort den 21 maj 2024.
 • Jurister under sommaren, 9 anställda
  Diarienummer: A 23/2024
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 30 april. Tas bort den 21 maj 2024.
 • Administrativ assistent
  Diarienummer: A 9/2024
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 23 april. Tas bort den 14 maj 2024.
 • HR-partner
  Diarienummer: A 12/2024
  Anslaget på myndighetens anslagstavla den 22 april. Tas bort den 14 maj 2024.

Överklaga ett beslut om anställning

Den som vill överklaga ett beslut om anställning ska skriva till:

Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm eller
e-post

Den som överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och den ändring av beslutet som begärs.

Konkurrensverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag vi annonserade beslutet på Konkurrensverkets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Konkurrensverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Relaterad information