Innehåll på sidan

Konkurrensverkets anslagstavla

Det här är Konkurrensverkets officiella anslagstavla. Här anslås anställningsbeslut och vissa andra tillkännagivanden. Anslagen finns även tillgängliga i receptionen på Konkurrensverkets kontor på Ringvägen 100, Stockholm.

Andra tillkännagivanden

Inga andra tillkännagivanden publicerade.


Anställningsbeslut


Överklaga ett beslut om anställning

Den som vill överklaga ett beslut om anställning ska skriva till:

Konkurrensverket, 103 85 Stockholm eller
e-post konkurrensverket@kkv.se

Den som överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och den ändring av beslutet som begärs.

Konkurrensverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag vi annonserade beslutet på Konkurrensverkets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Konkurrensverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Relaterad information