Innehåll på sidan

Process i domstol – konkurrens

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till inom konkurrensområdet i Sverige, från att processen startar till att domstolen meddelar sitt avgörande. Du kan också ta del av hur eventuella överklaganden går till.

Domstolsprocess inom konkurrensområdet