Innehåll på sidan

Process i domstol – konkurrens

Här kan du följa hur domstolsprocessen går till inom konkurrensområdet i Sverige, från att processen startar till att domstolen meddelar sitt avgörande. Du kan också ta del av hur eventuella överklaganden går till.

Domstolsprocess inom konkurrensområdet

  • Domstolsprocessen startar

  • Skriftväxling i domstol

  • Muntliga förberedelser i domstol

  • Sammanträden och huvudförhandlingar i domstol

  • Domstolen meddelar sitt avgörande

  • Överklaga dom till Patent- och marknadsöverdomstolen

  • Överklaga dom till Högsta domstolen