Innehåll på sidan

Tapwell AB

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 122/2021 – Tapwell AB – VVS-produkter.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

Konkurrensverkets beslut

2023-12-20
(Dnr 122/2021)

Tapwell har överträtt förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete i konkurrenslagen genom att ha begränsat återförsäljares möjligheter att själva bestämma priset på företagets produkter vid försäljning över internet. Prisstyrning är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna och Konkurrensverket har beslutat att företaget ska betala 16,9 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tapwell har överklagat Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverkets diarienummer för överklagandet är 10/2024.

Tapwell AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Gryningsräd

Konkurrensskadeavgift

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 122/2021

dnr 345/2021

Årtal

2021-