Innehåll på sidan

SJ AB

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och missbruk av dominerande ställning, dnr 230/2018 och 380/2018 – SJ AB

Konkurrensverkets beslut

2019-06-04
(Dnr 230/2018 och 380/2018)

Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

SJ AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Teknik, IT och telekom

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 230/2018

dnr 380/2018

Årtal

2018-2019