Innehåll på sidan

Saneringsbranschen

Här kan du ta del av ärende dnr 121/2021, saneringsbranschen.

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta samarbetet kan ha lett till utestängande effekter och att konkurrensen allvarligt försämrats.

Saneringsbranschen

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Gryningsräd

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 121/2021

dnr 288/2021

Årtal

2021-