Innehåll på sidan

Samhall AB - Försäljning av städtjänster

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 260/2017 – Samhall

Konkurrensverkets beslut

2018-12-12
(Dnr 260/2017)

Konkurrensverket har granskat om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen visar att Samhalls prisnivå i genomsnitt förefaller vara något lägre än konkurrenternas men att Samhall har ändrat sina rutiner och riktlinjer för att säkerställa en marknadsmässig prissättning. Konkurrensverket fann sammanfattningsvis inte skäl att utreda ärendet vidare.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut

 

Samhall AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 260/2017

Årtal

2017-2018