Innehåll på sidan

Samhall AB – försäljning av städtjänster

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 628/2021 – Samhall.

Konkurrensverkets beslut

2023-06-26
(Dnr 628/2021)

Konkurrensverket har utrett hur Samhall har prissatt sina städuppdrag i ett antal livsmedelsbutiker. De preliminära resultaten indikerar en tydlig underprissättning. Trots det avslutar Konkurrensverket utredningen, bland annat då begränsningar i gällande regelverk inte gör det ändamålsenligt för Konkurrensverket att ingripa.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut, dnr 628/2021

Samhall AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 628/2021

Årtal

2021-2023