Innehåll på sidan

Samhall AB – försäljning av städtjänster

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 542/2020 – Samhall.

Konkurrensverkets beslut

2021-10-27
(Dnr 542/2020)

Konkurrensverket har efter ett klagomål granskat Samhalls prissättning av städtjänster i en specifik livsmedelsbutik.
Konkurrensverkets bedömning är att det inte är möjligt att utföra det städuppdrag som klagomålet gällde till det pris som Samhall har offererat företaget.

Samhall delar Konkurrensverkets uppfattning att priset inte var marknadsmässigt men framhåller att prissättningen var en konsekvens av ett misstag. Städuppdraget i livsmedelsbutiken avslutades i mars 2021. Den verksamhet som klagomålet gällde har alltså upphört och Konkurrensverket avslutar därför utredningen.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Samhall AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 542/2020

Årtal

2020-2021