Innehåll på sidan

Peab-koncernen m.fl.

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 134/2018 – Peab-koncernen m.fl.

Konkurrensverkets beslut

2018-05-24
(Dnr 134/2018)

Konkurrensverket utredde om ett otillåtet anbudssamarbete skett i samband med en ramavtalsupphandling för bland annat byggarbeten som Landstinget Sörmland/FM-enheten21 genomförde under 2016. Bakgrunden till utredningen var att ett bolag som tidigare vunnit de kontrakt som särskilt granskades i utredningen inte gav in något anbud. Däremot gav ett nystartat bolag in ett anbud och vann kontrakten. Konkurrensverket noterade ett antal personkopplingar mellan de två bolagen. Konkurrensverket ålade moderbolaget till det bolag som inte gett in något anbud i upphandlingen att ge in kopior av vissa typer av korrespondens och dokument. Efter en genomgång av de svar och dokument som kommit in avskrevs ärendet. Detta eftersom dessa svar och dokument inte innehöll några indikationer på att det som skett i samband med upphandlingen kan falla under konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Peab-koncernen

Carowa Bygg AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 134/2018

Årtal

2018-2018