Innehåll på sidan

Bensinkartellen

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 608/2000 – Norsk Hydro AB, OK-Q8, Preem Petroleum AB, AB Svensk Shell och Statoil Detaljhandel AB

Konkurrensverkets beslut

Hösten 1999 gjorde Konkurrensverket särskilda undersökningar, så kallade gryningsräder, hos fem bensinbolag för att söka efter bevis för en misstänkt kartell inom bensinbranschen.

Sommaren 2000 lämnade Konkurrensverket en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Konkurrensverket

2000-06-29
(Dnr 608/2000)

Yrkande om konkurrens­skadeavgift på sammanlagt 650 miljoner kronor för olagligt samarbete om rabatter på bensinmarknaden.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tingsrätten

2003-04-29
(T 9902-00)

Huvudförhandlingen slutfördes i december samma år och i april 2003 kom tingsrättens dom. Tingsrätten biföll delvis Konkurrensverkets talan. Samtliga parter överklagade domen till Marknadsdomstolen. Konkurrensverket ansåg att den utdömda konkurrensskadeavgiften på 52 miljoner kronor var alldeles för låg.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens dom med en justering av konkurrensskadeavgifterna till 112 miljoner kronor. Marknadsdomstolens dom går inte att överklaga.

Ta del av beslut från Marknadsdomstolen

Norsk Hydro AB

OK-Q8

Preem Petroleum AB

AB Svensk Shell

Statoil Detaljhandel AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Gryningsräd

Stämningsansökning

Konkurrensskadeavgift

Dom

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 926/1999

dnr 608/2000

Årtal

1999-2005