Innehåll på sidan

Lekolar Group AB och Panduro Förvaltning AB

Prövning av förvärv, dnr 622/2022 – Lekolar Group AB och Panduro Förvaltning AB.

Konkurrensverkets beslut

2022-10-20
(Dnr 622/2022)

Konkurrensverket har beslutat om att lämna Lekolar Group AB:s förvärv av Panduro Förvaltning AB utan åtgärd då förvärvet inte påtagligt kommer hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens.

Företaget Lekolar säljer bland annat pedagogiska och kreativa material till främst skolor och förskolor via offentlig upphandling. Företaget har inga fysiska butiker.

Företaget Panduro har huvudsakligen butiksförsäljning till privatpersoner. Panduro säljer produkter inom pyssel och kreativt skapande, klassiska leksaker och läromedel och pedagogiska lekmaterial.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Lekolar Group AB

Panduro Förvaltning AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 622/2022

Årtal

2022-2022