Innehåll på sidan

Expedia Inc.

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 595/2013 – Expedia Inc.

Konkurrensverkets beslut

2015-10-05
(Dnr 595/2013)

Sedan Konkurrensverket och ytterligare konkurrensmyndigheter inom EU inlett utredningar avseende onlineresebyrån Expedias villkor i avtal med hotell, ändrade företaget tillämpningen av sina avtalsvillkor från den 1 augusti 2015. Ändringarna innebar bl.a. att Expedia inte längre kräver att de priser som hotellen erbjuder via Expedias onlineplattform måste vara lika eller lägre än de priser hotellen erbjuder via andra konkurrerande onlineplattformar. Konkurrensverket godtog i april 2015 ett frivilligt åtagande från Expedias konkurrent Booking.com att göra likartade ändringar av avtalsvillkor (dnr 596/2013). Eftersom de villkor som Konkurrensverket preliminärt ansåg konkurrensbegränsande inte längre tillämpades beslutade Konkurrensverket att avsluta utredningen mot Expedia.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Expedia Inc.

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Teknik, IT och telekom

Hotell, restaurang och konferens

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 595/2013

Årtal

2013-2015