Innehåll på sidan

Dagab Inköp & Logistik AB, Axfood AB och Bergendahl Food AB

Prövning av förvärv – särskild undersökning, dnr 361/2021 – Axfood AB och Bergendahl Food AB.

Konkurrensverkets beslut

2021-07-12
(Dnr 361/2021)

Konkurrensverket beslutar att genomföra en särskild undersökning enligt 4 kap. 11 § konkurrenslagen av Dagab Inköp & Logistik AB:s förvärv av ensam kontroll över Bergendahl Food AB samt Hemköp 119 AB:s och Bergendahl Food Holding AB:s planerade förvärv av gemensam kontroll över City Gross Sverige AB.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2021-09-16
(Dnr 361/2021)

Konkurrensverket godkänner Dagabs förvärv av Bergendahl Food respektive Axfood, och Bergendahl Food Holdings förvärv av gemensam kontroll över City Gross. Godkännandet villkoras av att Dagab genomför åtaganden som åtgärdar de negativa effekter på konkurrensen som skulle kunna uppstå till följd av affären. Beslutet att godta Dagab Inköp & Logistik AB:s åtagande förenas med ett vite om 200 miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Axfood AB

Bergendahl Food Holding AB

Bergendahl Food AB

Dagab Inköp & Logistik AB

Hemköp 119 AB

Axfood Inköp och Utveckling AB

City Gross Sverige AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Åtagande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 361/2021

Årtal

2021-2021