Innehåll på sidan

Volkswagen Group Sverige AB m.fl.

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 53/2021 – Volkswagen Group Sverige AB m.fl.

Konkurrensverket har utrett en misstanke om att Volkswagen Group Sverige AB (VGS) och/eller Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) har överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), KL, och artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), genom att tillämpa ett absolut områdesskydd varigenom försäljning av nya bilar till slutkunder i utlandet förhindrats.

Konkurrensverkets beslut

2021-07-07
(Dnr 53/2021)

Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Ta del av beslutet

Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen Finans Sverige AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Typ av beslut

Åläggande

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 53/2021

Årtal

2021-2021