Innehåll på sidan

Tura Scandinavia AB

Här kan du ta del av ärende dnr 763/2020 – Tura Scandinavia AB.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

Konkurrensverkets beslut

2021-09-22
(Dnr 763/2020)

Konkurrensverket har utrett om Tura Scandinavia AB på ett otillåtet sätt har styrt sina återförsäljares konsumentpriser för produkter av varumärket X-Gamer. Konkurrensverket har under utredningen haft kontakter med och tagit del av information från klaganden samt inhämtat information från Tura.

Konkurrensverkets utredning har inte gett stöd för att förfarandet har utgjort ett led i omfattande prisstyrningsförfarande och försäljningsvärdena är små. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare och avslutar ärendet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Tura Scandinavia AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Media, kultur och underhållning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 763/2020

Årtal

2020-2021