Innehåll på sidan

Genomlysning av livsmedelsbranschen

Det senaste årets höjda priser på livsmedel har haft en stor påverkan för svenska hushåll. Prisutvecklingen har väckt frågor om det finns eventuella konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen och om det har lett till omotiverade prisökningar som drabbar konsumenterna. Här samlar vi material och uppdaterar löpande information om vår pågående genomlysning av livsmedelsbranschen.

Genomlysning av livsmedelsbranschen

Vårt fortsatta arbete

Arbetet med genomlysningen av livsmedelsbranschen kommer att pågå under 2023/2024, och resultaten presenteras löpande. Vi tittar bland annat på om vinstmarginalerna har ökat inom de olika leden i livsmedelskedjan, hur stor del av prishöjningarna som förklaras av bristande konkurrens och om förvärven inom dagligvaruhandeln har påverkat prisbildningen. Vi undersöker även eventuella konkurrensproblem i grossist- och livsmedelsindustriledet, handelns egna märkesvaror (EMV), konsumenters köpbeteende och vilken påverkan uttalanden från företrädare för livsmedelsbranschen har haft på andra aktörers agerande.

Fördjupa dig

Rapport från 2018

Konkurrensen i livsmedelskedjan

Rapporten Konkurrensen i livsmedelskedjan redogör för konkurrenssituationen på de olika marknaderna i branschen. Den belyser även några specifika faktorer som kan påverka konkurrensen, till exempel handelns egna märkesvaror (EMV) och otillbörliga handelsmetoder. Resultatet i rapporten diskuteras även närmare i ett avsnitt av Konkurrensverkets podcast Konkurrenten.

Rapport från 2016

Egna varumärken på livsmedel – konsumtionsmjölk

Konkurrensverket belyser i denna rapport från 2016 teorier om utveckling för egna märkesvaror, erfarenheter från andra länder och illustrerar svenska förhållanden med marknaden för mjölk. Konsumtionsmjölk har valts som exempel eftersom det är en produkt där egna märkesvaror introducerades relativt sent och utvecklingen mot ökad andel av egna märkesvaror går snabbt.