Vägledning - privata företag och offentliga aktörer i konkurrens - vad gäller?

Driver du ett företag och upplever osund konkurrens från en offentlig aktör? Eller arbetar du för en offentlig aktör och känner dig osäker på om den säljverksamhet ni bedriver är tillåten eller inte?

I vår vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) får du reda på vad som gäller.

Vägledningen kan inte ersätta juridisk rådgivning

En konkurrensrättslig bedömning är komplex och måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. Denna vägledning kan därför inte ersätta juridisk rådgivning. Om du är osäker på om en offentlig aktör bedriver en säljverksamhet eller har ett förfarande som kan beröras av reglerna, bör du fördjupa dig i förarbetena (prop. 2008/09:231) eller söka juridisk rådgivning.

Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.

Starta vägledningen

Du är helt anonym när du går igenom vägledningen och inga personliga uppgifter sparas.

Starta vägledningen

Relaterad information

Senast uppdaterad: