Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om konkurrens, en ordlista med vanliga begrepp och länkar till andra webbplatser med information om konkurrens- och konsumentfrågor.

Frågeforum

I Konkurrensverkets frågeforum kan du ställa frågor till våra konkurrensexperter, rapportera problem och hjälpa oss med förslag och idéer.
Konkurrensverkets frågeforum

Vanliga begrepp

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande konkurrenstermer.
Ordlista över konkurrenstermer

Mer information

Här hittar du länkar till andra webbplatser med information om konkurrens- och konsumentfrågor.
Konkurrensinformation på andra webbplatser

Relaterad information

Senast uppdaterad: