Innehåll på sidan

Publicerad 9 december 2021

Upphandling, Analys i korthet, 2021:1

Upphandlingspliktiga inköp 2019 – en skattning som utgår från nationalräkenskaperna

Innehållet i denna rapport motsvarar den information som fanns i avsnitt 1.4.3, kapitel 3 samt Bilaga 1 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020, Konkurrensverkets rapport 2020:5.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har tidigare år gett ut den gemensamma rapporten Statistik om offentlig upphandling. I år har myndigheterna beslutat att den primära publiceringen sker digitalt på myndigheternas webbplatser i stället för i en fysisk rapport.

Kapitel 1 av denna rapport är en dokumentation av de uppgifter om upphandlingspliktiga inköp som publicerades i december 2021 på Konkurrensverkets webbplats och som utgör en delmängd av den statistik om offentlig upphandling som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans tillgängliggör på sina webbplatser.

Kapitel 2 innehåller information om statistiken. Det handlar om bland annat begreppsbeskrivningar och metod.

Kapitel 3 innehåller den beräkningsmetod som används för att utifrån nationalräkenskaperna uppskatta de totala upphandlingspliktiga inköpen i Sverige. I tidigare års rapporter fanns motsvarande redogörelse i bilaga 1.

Dokument och länkar

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 18

Ladda ner rapport
839,36 Kb