Innehåll på sidan

Publicerad 9 december 2021

Upphandling, Analys i korthet, 2021:2

Statistik om överprövningsärenden i domstol 2020

Innehållet i denna rapport motsvarar den information som fanns i avsnitten 10.5–10.9 samt 1.4.6 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020, Konkurrensverkets rapport 2020:5.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har tidigare år gett ut den gemensamma rapporten Statistik om offentlig upphandling. I år har myndigheterna beslutat att den primära publiceringen sker digitalt på myndigheternas webbplatser i stället för i en fysisk rapport.

Kapitel 1–5 av denna rapport är en dokumentation av de uppgifter om överprövningsmål som publicerades i december 2021 på Konkurrensverkets webbplats och som utgör en delmängd av den statistik om offentlig upphandling som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans tillgängliggör på sina webbplatser.

Kapitel 6 innehåller information om statistiken men som inte ligger på webbplatsen. Det handlar om bl.a. metod och statistikens jämförbarhet med annan statistik.

Tabellbilagorna innehåller dels uppgifterna i de diagram som ligger på webbplatsen, dels vissa ytterligare uppgifter som finns tillgänglig men inte lagts upp på webbplatsen.

Dokument och länkar

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 17

Ladda ner rapport
742,17 Kb